Výklad karet

Spoj se se svou vnitřní Moudrostí

KOUZELNÝ NÁHLED

Stejně jako všechno kolem nás (včetně nás) je energií i tyto karty nesou živou energii. Výklad těchto karet ti přinese náhled na tvou aktuální situaci a s ním určitý nadhled, který ti ji pomůže vyřešit.

VÝKLAD 1 KARTY
Tento výklad slouží k ujasnění a otevření brány do hloubi tvé mysli a k vnitřnímu vědění. Karta odpovídá na otázku či situaci, kterou toužíš vyřešit.
VÝKLAD 3 KARET
Poznej sebe sama. Tento posilující výklad přináší vhled a porozumění do tvé současné situace. Ukazuje v ní tvou roli v minulosti, aktuální stav v přítomnosti a náhled do tvé možné budoucnosti. Nezapomeň, že svou budoucnost si tvoříš sama a vše máš ve svých rukou.
VÝKLAD 5 KARET
Tento výklad pěti elementů je moje srdcová záležitost. Odhalí ti tvou duši v celé své kráse a barvách. Je obrazem a odrazem tvé duše. I pro mě samotnou je tento výklad velmi emočním zážitkem ♥

DOTEK MOUDROSTI

Tyto karty tě přivedou k objevení tvé pravé podstaty a s jejich pomocí začneš nacházet ty správné indicie. Výklad těchto karet tě spojí s tvojí vnitřní Moudrostí.. intuicí.. duší. Tyto karty transformují tvůj vnitřní svět.

VÝKLAD 1 KARTY
Tento výklad pomůže pochopit aktuální dění. Přináší odpověď na to, co je potřeba vyřešit či změnit.
VÝKLAD 2 KARET
Tento výklad pomůže pochopit současnou situaci. Ukazuje, co je potřeba vyřešit a nastíní kladný vývoj událostí.
VÝKLAD 3 KARET
Tento výklad poukazuje na náhled aktuální situace z pohledu limitující minulosti, ukazuje klíčovou přítomnost a nastiňuje příznivý vývoj budoucnosti.
VÝKLAD 4 KARET
Tento výklad nahlíží na to, co je potřeba v současné situaci změnit, ukazuje tvé aktuální vnitřní nastavení, vyjasní pohled z ptačí perspektivy a odhalí potenciální budoucí vývoj.

ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ KRYSTALŮ

 Tví strážní andělé jsou stále s tebou, možná je jen nevnímáš. Pomocí těchto karet se propojíš se svými andělskými průvodci, kteří ti za pomoci kouzelné energie krystalů nabídnou řešení každé životní situace a ukážou ti cestu nejmenšího možného odporu.

VÝKLAD 1 KARTY
Tento výklad, který je zesílený díky magické energii krystalů, ti doručí vzkaz tvého osobního andělského průvodce a nabídne ti odpověď na jakoukoli otázku.
VÝKLAD 3 KARET
Tento výklad ti přinese jasné odpovědi pomocí tří karet a povede tě k zamyšlení se nad tvou otázkou. První karta poukáže na minulost, druhá na současnost a třetí na budoucnost spojenou s tvojí otázkou. Pamatuj, že svou budoucnost můžeš změnit tím, jak se rozhodneš právě teď.

MYSTICKÉ POSELSTVÍ

Chceš-li se ponořit hlouběji do tajemství a záhad života, pak tě výklad těchto karet jemně, a přitom neomylně povede k odpovědím, které hledáš. Vesmír má tajemné způsoby, nech se jím vést.

VÝKLAD 1 KARTY
Tento výklad slouží jako rada nebo inspirace ohledně řešení konkrétní životní situace, která tě právě teď tíží.
VÝKLAD 3 KARET
Tento výklad přináší náhled na nadcházející týden a poukazuje na záležitosti, na které je třeba se zaměřit.
VÝKLAD 4 KARET
Tento výklad je vhodný pro rychlý vhled do určité situace. Poukazuje na její minulost, přítomnost, budoucnost a výsledek.
VÝKLAD 12 KARET
Tento výklad je velmi oblíbený a používá se při podrobném pohledu na konkrétní situaci. Přináší další detailnější poznání, správné uchopení situace a náhled do blízké i vzdálené budoucnosti (až 12 měsíců).

MAGICKÝ SVĚT

Tyto karty ti pomohou zhmotňovat tvá přání, sny a naplňovat smysl života. Podpoří tě na cestě k radosti a poslání. Pomohou ti dělat rozhodnutí, která tě povedou k pozitivním změnám. Přináší magickou energii.

VÝKLAD 1 KARTY
Tento výklad pomůže objasnit nejasnosti ohledně aktuální situace a ukázat možné řešení.
VÝKLAD 3 KARET
Tento výklad poukazuje na nedávnou minulost, ukazuje současnou situaci a odhaluje budoucnost v období následujících 3 měsíců.
VÝKLAD 4 KARET
Tento výklad opět poukazuje na nedávnou minulost, ukazuje současnou situaci a odhaluje budoucnost v období následujících 6 měsíců.
VÝKLAD 5 KARET
Tento výklad znovu poukazuje na nedávnou minulost, ukazuje současnou situaci a odhaluje budoucnost v období následujících 9 měsíců.